CẦN HIỂU ĐÚNG HƠN VỀ VĂN HÓA THỜ CÚNG KHI CÓ TANG LỄ CỦA NGƯỜI VIỆT

Chính sự sao chép tối đa văn hóa, rồi xóa sổ những truyền thống Việt Nam của người Trung Quốc, làm cho nhiều nét đẹp văn hóa xưa cũ của Việt Nam biến mất hoặc lệch lạc. Đặc biệt, với văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, sẽ nguy hiểm hơn khi những hậu quả cứ từ đời này truyền sang đời khác, ngày càng lệch lạc hơn mà không thể nào khắc phục được. Vì những gì cha ông Việt Nam tạo ra chỉ phù hợp với người Việt Nam, nên chỉ cần ra khỏi biên giới Việt Nam sẽ sai khác đi rất nhiều. Như những yếu tố long mạch, sơn thủy của Việt Nam thì chỉ vận dụng được ở Việt Nam. Lịch vạn niên và Càn Khôn Bát Quái của người Việt thì chỉ vận dụng đúng với nước Việt. Những nước khác, dân tộc khác muốn sử dụng được chúng, họ phải nghiên cứu và sáng tạo sao cho phù hợp, dựa trên việc sử dụng những nền tảng của người Việt đã tạo ra, chứ không thể bắt chước một cách rập khuôn.  

Hậu quả từ việc tự cho rằng văn hóa của dân tộc khác là của mình một cách thiển cận, dễ nhận thấy nhất, đó là sự hỗn tạp văn hóa hiện nay ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nhất là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, thờ cúng, thắp nhang. Dù rằng, Trung Quốc cũng sáng tạo và nghiên cứu cho riêng mình ngay từ thời họ lập quốc, nhưng việc bắt chước văn hóa và trí tuệ của Việt Nam, làm cho người Trung Quốc và Việt Nam hiện nay trên toàn thế giới, bị rối loạn về văn hóa, nhất là các nghi lễ ma chay.  

diễn xiếc trong đám ma

Diễn xiếc trong tang lễ

Nếu không xét tường tận, và có cái nhìn tổng thể về một đám tang ở Việt Nam, sẽ rất dễ nhầm tưởng rằng những phong tục, tập quán trong lễ đó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngược lại, nếu nhìn một đám tang của người Trung Quốc ở ngoài biên giới Trung Quốc và Việt Nam, thì cũng sẽ rất dễ nhầm đó là đám tang của người Việt Nam. Bởi nhìn chung, đám tang của người Việt và người Trung lúc nào cũng thấy chữ Tàu treo loạn xạ khắp nơi, kèn trống inh ỏi tùy hứng, khói từ các loại nhang tẩm hóa chất nghi ngút bạt ngàn mà không chú ý đến sức khỏe của người còn sống, người đến viếng áo quần lộn xộn, người ra vào bát nháo. Điều đáng lo ngại nhất khi nạn sao chép phong tục, tập quán hoặc xuyên tạc văn hóa, bóp méo văn hóa đã tạo ra những tập tục mê tín dị đoan ở nhiều vùng miền với tệ nạn thầy mo, thầy cúng, đồng bóng, thầy bà với nhiều hệ lụy khó xóa bỏ.

khóc mướn

Diễn viên khóc mướn trong đám tang người Trung Quốc

khóc thuê ở Trung Quốc

Một tang lễ người Trung Quốc thuê diễn viên khóc mướn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *