DANH LAM CẢNH TỰ KHẢI ĐOAN

chùa Khải Đoan ở Buôn Ma Thuột
Theo lộ trình phát triển đất nước, khi người Kinh đã di cư rất nhiều lên vùng cao nguyên đại ngàn phía Tây miền Trung, các nhà tu hành Phật giáo bắt buộc cũng phải lên đó lập chùa để người dân có nơi thờ cúng và thắp nhang sạch tinh khiết dâng lên chư Phật. Nhận thấy được tầm quan trọng cấp thiết đó, Đoan Huy Hoàng Thái Hậu đã phát tâm xây dựng Chùa sắc tứ Khải Đoan, với mục đích đem ánh sáng Phật pháp lên miền cao nguyên xa xôi cho đồng bào người Việt trên đó có nơi tâm linh để nương tựa.

chùa Khải Đoan

Kinh phí xây dựng ban đầu do bà Từ Cung hoan hỉ bỏ ra. Sau đó, tin tức lan truyền nên bá tánh thập phương đóng góp công đức để xây dựng thêm từ năm 1951 đến năm 1953. Đến ngày 15 tháng 12 năm Qúy Tỵ (1953), nhân lễ an vị lạc thành nhà hậu tổ, người dân Đăk Lăk hân hoan đến chùa hành lễ và thắp nhang sạch tinh khiết để đón nhận chùa được sắc phong là “SẮC TỨ KHẢI ĐOAN” ghi nhận công đức người sáng lập chùa – dưới thời vua Bảo Đại. Từ đây, hội Phật Giáo tỉnh Đăk Lăk được chính thức thành lập. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ hội Phật học đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho đến ngày nay, Chùa Khải Đoan luôn là trụ sở của Phật giáo tỉnh Đăk Lăk. Sau khi đất nước thống nhất, đến năm 1986, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk được thành lập. Trên cơ sở đó, Chùa Khải Đoan được chọn là nơi đặt văn phòng Phật giáo của tỉnh cho đến nay.

Lễ hằng thuận ở chùa Khải Đoan

Xuyên suốt nửa thế kỷ tồn tại, Chùa Khải Đoan trải qua 7 đời trụ trì kế tục: trụ trì đầu tiên là Hòa thượng Thích Đức Thiệu. Kế tục các đời trụ trì là : Hòa thượng Thích Từ Mãn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Viên Đức, Thượng tọa Thích Quảng Hương, Hòa thượng Thích Quang Huy. Đương kim trụ trì hiện tại là Thượng Tọa Thích Châu Quang, trưởng tử của Hòa Thượng Thích Đức Thiệu, đương nhiệm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.  Qua các thời kỳ đấu tranh hào hùng giành độc lập tự chủ của đất nước, Chùa Khải Đoan đã cùng nhân dân các dân tộc Tây nguyên, góp phần ghi tên vào trang sử vẻ vang của dân tộc, bằng ngọn đuốc sống Thích Quảng Hương tự thiêu chống lại chế độ độc tài Mỹ – Diệm tại công trường Lam Sơn – thủ đô Sài Gòn cũ, vào ngày 05/10/1963. Sau khi bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Thánh Tử Đạo Thích Quảng Hương cũng đã tiếp nối tấm gương anh dũng của bồ tát, để quên mình vì đạo vì đất nước, chống lại sự đàn áp Phật Giáo dã man của chính quyền Ngô Đình Diệm.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG KHÔNG HÓA CHẤT MỜI QUÝ PHẬT TỬ VÀ DU KHÁCH THĂM VIẾNG NƠI THỜ TỰ VÀ THẮNG CẢNH TRONG CÁC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG

093 893 0873 GIAO NHANG SẠCH TOÀN CẦU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *